Titulek a menu

JAN KUTÁLEK


Narozen: 20. 7. 1917, Praha
Zemřel: 28. 5. 1987, Praha
Výtvarník, sochař

Foto Jan Vaniš, 1982

Narodil se 20. 7. 1917 v Praze - Nuslích a zemřel 28. května 1987 v Praze.
Český výtvarník - sochař, známý coby originální tvůrce keramických plastik a sošek, jenž jsou inspirovány především českou lidovou slovesností i bájeslovím.
V mládí studoval soukromě malířství, sochařství vystudoval na AVU u profesora Karla Pokorného.
Jeho dílo je charakteristické neobvyklou hravostí, nevšední poezií a je obdařeno zvláštním pohádkovým kouzlem. Všechny jeho smyšlené postavičky dostaly od svého autora do vínku i své krásně poetické české jméno.
(Citace z www.galerie-narodni.cz)


Jan Kutálek v Suchdole

Jan Kutálek měl již ve  40. letech minulého století  svůj ateliér na Suchdole, v Kamýcké ulici č. 87.

Působil rovněž v místním loutkovém divadle jako autor loutek a dekorací.
V roce 1948 byl zvolen místopředsedou nově vzniklého spolku Loutková scéna Suchdol u Prahy.
Spolek ovšem v roce 1954 zanikl a jeho majetek byl převeden na  Osvětovou besedu v Suchdole, není známo, zda součástí inventáře byly i loutky vyrobené panem Kutálkem.

Předpokládáme, že někdy v té době Jan Kutálek Suchdol opustil a trvale se usídlil v Praze.

Snacha Jana Kutálka, které se stará o jeho odkaz, uvádí:

Děda totiž na minulost nedbal, mluvil o ní minimálně a byl, pokud jde o fakta a dokumenty, značně nesystematický. Takže ani v monografii nejsou další údaje.
Chodili tam (Suchdol)za ním jeho tehdejší známí a kamarádi, F.Hrubín, V. Nezval, G. Včelička, herci M. Vášová, V. Fabiánová, B. Záhorský, Fr. Tichý,
L. Jiřincová a další.
Pamětnice potvrzovala, že tam bývalo veselo.

Z té doby pochází také jedna fotografie, vznikla za války v době, kdy děda dodělal keramické šachy, které se těšily zájmu tisku.
Jednou přišli šachy fotit bez ohlášení, takže člověk, kterého děda v atelieru schovával, se nestačil uklidit do prostoru za keramickou pec.
Na fotce předstírají hru a ten člověk si zakrývá tvář.
Když jsem se zeptala, kdo to byl, děda to odbyl jen větou:"...kdyby to prasklo, tak tu už nejsme oba".

Ze Suchdola děda přesídlil na Jarov, do zrušené malé slévárny barevných kovů. Dneska je zbouraná a stojí tam poměrně ohavný panelák.


Vchod do domu v Kamýcké ulici

Hra v šachy s keramickými figurkami

Členská legitimace


Vernisáž výstavy Nebe, peklo, ráj, 2.12.2016 v Suchdole


1

2

3

4

5

6

7

8

Jan Kutálek (1917-2017) Článek v SL 4/19876 o výstavě, Dana Kutálková


Ukázky keramiky J. Kutálka v držení Suchdoláků


1

2

3

4

KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘ


Spolupracovali: P. Wendelová, B. Sommer, J. Jánský


ZDROJE:
Rodinný archiv D. Kutálkové
Pamětníci

ODKAZY:
Jan Kutalek  Díla keramika Jana Kutálka stále žijí...


Pro web zpracoval: J. Jánský, 4/ 2021

  • Licence Creative Commons