Titulek a menu


 1 


pohlednice
Budovec—Lysolajská
1925
(foto poskytl Fr.Černý)

 2 


výřez z pohlednice
pravděpodobně Lysolajská ulice
1932
(foto poskytla M.Borýsková)
  • identifikace názvu ulice
    (B.Sommer)
  • Licence Creative Commons