Titulek a menu

Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost pro Suchdol a okolí


1895- v Suchdole vznikají spolky Kos Probuzení .
Ty jsou základem budoucího spolku Rovnost.
výpis z evidence spolků   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1901- dochází k přejmenování na "Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost pro Suchdol".

Poskytoval pomoc občanům v nemoci, pořádal přednášky, zábavy, divadelní představení. Z výtěžků přispíval potřebným.
Mimo jiné již v roce 1900 založil  první spolkovou knihovnu   s knihovníkem Josefem Procházkou.

Byl založen polévkový fond - platila se z něho polévka pro děti, které musely přes den zůstávat v unětické škole.
V roce 1906 byl zřízen pohřební fond.


Významným rozhodnutím bylo sehrát v Suchdole první divadlo.
1901- byl vytvořen první dramatický odbor.
(Tim se pozdější zabýval kronikář Miloš Tichý).
Tato činnost se na Suchdole udržela až do 60.let 20.století.

Spolek Rovnost—dramatický odbor


27.7.1927- spolek organizuje oslavu na počest pojmenování nové čtvrti Suchdola- "Budovec".
Slavnostním řečníkem byl Tomáš Pfefrček, pozdější  kronikář .


Výměr, 22.2.1937  - v souvislosti se změnou stanov.  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1937- návrh spolkového praporu (17.6.1937).

povolení užívání praporu   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1938- předseda: Jan Noha
seznam funkcionářů, 8.1.1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1939
povinné ohlášení pokračování činnosti, 15.5.1939.   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1940- předseda: Antonín Hrudka
seznam funkcionářů, 25.1.1940   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1941- předseda: Antonín Hrudka
seznam funkcionářů, 8.2.1941   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

evidennční list valných hromad spolku, 1938-48   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1949- předseda: František Pták
seznam funkcionářů, únor 1949   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1950- předseda: František Pařízek
seznam funkcionářů, 13.1.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

26.6.1950- spolek oslavil 55 let trvání v hostinci U Urbanů.
svolání valné hromady na 25.6.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

V tomto roce se začíná projevovat snaha zrušit spolek.
vyjádření k činnosti spolku, 24.11.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1951
Členové spolku se snaží o zachování spolku. Podávají "odvolání".
žádost o povolení pokračování v činnosti, 25.1.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

20.3.1951- vydán příkaz ke zrušení spolku.
příkaz ke zrušení spolku, 24.4.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
zpráva o likvidaci spolku, 10.5.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
příkaz k zastavení činnosti, 2.7.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1952
Spolek nadále pořádá valnou hromadu a volí své funkcionáře. Oznamuje plán činnosti.
oznámení valné hromady, 27.1.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
seznam funkcionářů, 5.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
plán činnosti na rok 1952, 16.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


Předseda spolku ještě komunikuje s úřady o likvidaci.
dopis okres. úřadu, 30.3.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

6.4.1952- valná hromada spolku schvaluje úplnou likvidaci spolku.
oznámení likvidace, 17.4.1952
zpráva ONV o likvidaci, 24.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


Poznámka přiložená k dokladu o likvidaci spolku.zpracoval: J.J. (12/2015)


ZDROJE:
Suchdolská obecní kronika.
SOkA Praha západ

  • Licence Creative Commons